Welkem. Wazzapp next? Follow or Dashboard

U did it again , MOHD FAISAL . u did it again , again , again . u make me cry again . why ayg ? why ayg x puas puas polah syg ptokk ? x cukup gk ka yg dipolah ayg selamakk tokk . saat aku dah kuat , tabah , x pikir pasal ko gilakk . kenakk ko atang gk lam idupp aku . and polah aku nangis gk . syg happy ayg da mcj ngn syg malam tek even ayg ntahh pakey num sapa . syg happy when ayg padah ayg mok call syg . happy ilakk . tapi bila syg baca mcj ya secondly , aik mata syg trus gugur . ayg mok tauk pahall ? ayg padah ayg g kem ! kem?? syg x penahh tauk pun ayg da g kem ! padahh ngn syg pun x penah . ayg mok tauk syg rasa apa time ya ? syg rasa dirikk saya dipermainkan oleh ayg . syg asa syg tokk nang bukann gerek ayg . kenakk ayg x padahh ngn syg awal awal agk? fine . syg accept when ayg padah ayg terlupakk bwk hp ke kem ya . syg pun pikir juakk . ayg lupakk bwk hp ka or nang sengaja terlupakk bwk hp ? nektok syg just dapat tahan rasa sakit rah hati syg tokk . mun ayg mok tauk , syg lebihh bersyukur mun Allah bagikk syg penyakit yg bolehh buat syg mati daripada syg tanggung rasa sakit rah hati syg tokk . syg x pat tahan rasa sakitt rah hati syg tokk .

No comments: